Drevo je prírodné, obnoviteľné palivo  bez "CO2 emisií."

 

 

Pri spaľovaní dreva vo vysoko účinnom Hergóm krbe, obsah CO2 uvoľnených do atmosféry je vyšší, ako keby sa drevo prirodzene rozložilo v lese. Avšak pomer CO2 emisií produkovaných pri spaľovaní, je tak nízky, že stromy ich samy absorbujú cez fotosyntézu, transformujúc uhlík späť do dreva. Na rozdiel od toho, čo sa deje s fosílnymi palivami, tento absorpčný vývojový cyklus môže byť opakovaný po neobmedzenú dobu bez toho, aby produkoval nadbytočný CO2. Podľa odhadov Agentúry ochrany životného prostredia Spojených štátov amerických, nárast v množstve paliva z biomasy by výrazne znížil vplyv skleníkových plynov na planétu.

Všetky výrobky zn. Hergóm sú certifikované podľa EC, ktoré zaručujú ich výkon z hľadiska účinnosti a tepelných hodnôt. Napriek tomu stále  tvrdo pracujeme na prekonaní najprísnejších medzinárodných kontrol, ďaleko presahujúcich minimálne požiadavky na výkon, CO emisií a pevných častíc. Pri použití dreva ako paliva v krbe Hergóm s maximálnou účinnosťou, prispievate k čistejšiemu a udržateľnému svetu.